Asil Üye Olmanın Şartları

  1. T.C. vatandaşı olmak.

  2. 18 yaşını bitirmiş olmak.

  3. Fiil Ehliyetini kullanma hakkına sahip olmak.

  4. İlgili yasalar gereğii dernek üyesi olmasına mani bir hali olmamak.

  5. İki asil üye tarafından tavsiye ve takdim edilmiş olmak.

  6. Genel Kurulca kararlaştırılmış ödentiyi ödemeyi taahhüt etmek.

  7. Kulübün matbu üyelik fişini eksiksiz ve tüzüğe uygun olarak doldurmak ve 15 gün süre ile Kulüp ilan tahtasında asılmak ile bu süre zarfında mevcut üyelerce hiç bir itiraz yapılmamış bulunmak veya yapılmışsa sicil kurulunca red edilmiş olmak.

  8. Yönetim kurulunca tespit edilmiş, bir defaya mahsus olan giriş bağışını taahhüt etmek ve ödemek.

  9. Fiil ehliyetine sahip tüzel kişilikler dernek üyesi olabilir.

         Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde,yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik Başvuru Formunu indirmek için aşağıdaki ikonu tıklayınız.